Údaje o spoločnosti

bekuplast S.A.
Chopina 15
43-170 Łaziska Górne
Poľsko

Telefón: +48 32 224-3520

E-mail:info@bekuplast.pl
Webová stránka: www.bekuplast.pl

Predstavenstvo:
Ryszard Janta - predseda predstavenstva
Norbert Michalik - člen predstavenstva
Christian Roelofs - člen predstavenstva

Spoločnosť je registrovaná na Okresnom súde
Katowice-Wschód v Katoviciach,
Oddelenie VIII Obchodné - KRS pod číslom KRS: 0000360333
základné imanie 21 400 000 PLN, plne splatené
NIP 635-15-76-243
REGON 276277236
BDO 000018176
Základné imanie Spoločnosti pozostáva z 21 400 000 kusov akcií na meno:
Séria A - 21 300 000 kusov akcií
Séria B - 100 000 kusov akcií

Jediným akcionárom spoločnosti je spoločnosť bekuplast GmbH so sídlom v Ringe

1. Výzva na predloženie dokumentov o akciách

2.výzva na predloženie dokumentov o akciách

3. výzva na predloženie akciových dokumentov

4. výzva na predloženie akciových dokumentov

5. výzva akcionára na predloženie dokumentov o akciách

 


Koncepcia, návrh a realizácia

ncn KG

www.ncn.de