Žijeme udržateľne!

Zelená myšlienka má u nás dlhú tradíciu, pretože prvé opakovane použiteľné nádoby na cibuľky kvetov sme začali vyrábať už v roku 1985. Odvtedy sme zdokonalili výrobu opakovane použiteľných plastových riešení: teraz vyvíjame a vyrábame ekologické a udržateľné kontajnery, podnosy a palety pre všetky priemyselné odvetvia.

Obehové hospodárstvo - udržateľný koncept

Výhody opakovane použiteľných obalov sú zrejmé. Opätovné použitie šetrí cenné zdroje a znižuje náklady. Plastové obaly sú veľmi odolné, ale aj najkvalitnejší plastový obal sa časom opotrebuje. Jeho používanie sa však nemusí nevyhnutne skončiť spolu s jeho životnosťou: riešením je recyklácia!

Staré alebo poškodené plastové nádoby sa rozdelia podľa typu, rozdrvia, rozomelú a opätovne spracujú v miešačke na ďalšie spracovanie. Z hľadiska kvality a vlastností materiálu nie je výsledný regranulát v ničom horší ako porovnateľný pôvodný materiál. Našim zákazníkom ponúkame zber starých obalov, ich recykláciu a opätovné spracovanie.

Na výrobu obalov na potraviny z recyklovaných materiálov používame len certifikované materiály, ktoré spĺňajú prísne zákonné smernice o kvalite. Použité recyklované suroviny pochádzajú z uzavretých obalov na potraviny, a preto ich možno použiť pri výrobe nových obalov na potraviny.

Uhlíkovo neutrálne, opakovane použiteľné riešenia

S našimi uhlíkovo neutrálnymi výrobkami robíme ďalší krok k udržateľnej budúcnosti!

Na požiadanie sú všetky výrobky bekuplast k dispozícii v klimaticky neutrálnej verzii. Transparentnosť je našou najvyššou prioritou: Preto sme sa rozhodli spolupracovať so spoločnosťou ClimatePartner. Pri všetkých uhlíkovo neutrálnych výrobkoch je 100 % vysledovateľné, do ktorého projektu na ochranu klímy sa investovalo, aby sa kompenzovali straty. Projekty na ochranu klímy, ktoré sú testované a certifikované podľa medzinárodných noriem, preukázateľne šetria CO2 a úspešnosť týchto projektov je transparentne zdokumentovaná.

Spoločnosť bekuplast spolu so spoločnosťou ClimatePartner určila emisie CO2 svojich výrobkov. Pre každý výrobok bola vytvorená uhlíková stopa výrobku (PCF). Zohľadnili sa suroviny, logistika, balenie a likvidácia podľa spoločného prístupu od kolísky po bránu plus koniec životnosti. Tam, kde to bolo možné, sa prijali ďalšie opatrenia na zamedzenie a zníženie emisií CO2. Všetky zostávajúce emisie CO2, ktorým sa nedá zabrániť, sa kompenzujú podporou projektov na ochranu klímy.

Uhlíkovo neutrálne, opakovane použiteľné riešenia

Vďaka zmesi bekuplast Quality Compound (BQC) sú vratné prepravné obaly bekuplast ešte šetrnejšie k životnému prostrediu. BQC je polypropylénový kopolymér pozostávajúci z minimálne 50 % postkonzumného materiálu (PCM). BQC môže navyše obsahovať až 50 % postindustriálneho materiálu (PIM).

Vďaka svojim technickým vlastnostiam je zmes bekuplast Quality Compound (BQC) vhodná na skladovanie a prepravu, a to aj v plne automatizovaných procesoch, a je porovnateľná s úplne panenským plastom. Zvláštnosťou BQC je, že napriek vysokému podielu recyklovaného materiálu sa dosahujú výrazne definované farby. Môže sa používať na všetky vratné prepravné obaly, ktoré neprichádzajú do kontaktu s potravinami.

"Modrý anjel": záruka šetrnosti k životnému prostrediu

Naším poslaním je vyrábať opakovane použiteľné obaly, ktoré sú udržateľné a šetrné k životnému prostrediu. Naše euro prepravky lightline sú vyrobené z recyklovaných materiálov, sú mimoriadne šetrné k životnému prostrediu a získali ocenenie "Modrý anjel".

"Modrý anjel" zaručuje, že naše plastové obaly spĺňajú najvyššie environmentálne, zdravotné a kvalitatívne normy. Certifikát "Modrý anjel" znamená, že naše prepravky sú menej škodlivé pre životné prostredie, pretože:

  • vďaka použitiu recyklovaných materiálov a energeticky efektívnej výrobe sa šetria cenné zdroje
  • sa nepoužívajú žiadne látky škodlivé pre životné prostredie alebo zdravie
  • plastové nádoby sú mimoriadne odolné
  • plastové nádoby sú 100 % recyklovateľné