Farmaceutický a kozmetický priemysel

Vyberte si odolné, prispôsobené a bezpečné nádoby a boxy na efektívne skladovanie a prepravu kozmetických a farmaceutických výrobkov.

  • prispôsobené vášmu výrobku
  • optimalizujte svoj skladovací priestor
  • ochrana
  • vysoká úroveň hygieny
  • úspory

Výhody pre kozmetický a farmaceutický priemysel

Prispôsobenie veľkosti a vlastnostiam konkrétnych výrobkov

Optimalizácia skladovacích priestorov a lepšie využívanie dopravných prostriedkov

Účinná ochrana výrobkov pred poškodením a vonkajšími vplyvmi

Vysoká úroveň hygieny - v súlade s platnými normami

Eliminácia strát spôsobených poškodením alebo nesprávnym skladovaním

Farmaceutický a kozmetický sektor - čo sa oplatí o nich vedieť?

Kozmetický a farmaceutický sektor je veľmi široký a zahŕňa veľkoobchody, lekárne, ako aj nemocnice, kliniky a ordinácie lekárov. Takáto široká škála výrobkov znamená, že spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ich skladovaním a prepravou, musia každý deň čeliť mnohým výzvam. Od komplementárnych procesov (napr. pri maloobchodných alebo veľkoobchodných objednávkach) až po prísne požiadavky spojené so skladovaním samotných výrobkov (správna úroveň hygieny, vhodné teploty a dokonca aj vlhkosť vzduchu).

Logistické výzvy, ktorým čelia farmaceutické a kozmetické spoločnosti

Tak ako v mnohých iných odvetviach súvisiacich s prepravou výrobkov - aj toto odvetvie je ovplyvnené problémami súvisiacimi so starostlivosťou a krátkymi dodacími lehotami. V prípade farmaceutických výrobkov, kozmetiky a doplnkov stravy však - existuje ďalšia, oveľa závažnejšia výzva. Tento typ sortimentu si totiž veľmi často vyžaduje aj vhodné podmienky - na skladovanie aj prepravu. Medzi ne patrí predovšetkým úplná sterilita a správna teplota. Väčšinu liekov je potrebné uchovávať v chlade a veľkú časť z nich je potrebné skladovať pri teplotách pod nulou.

Procesy a zásady skladovania liekov, výživových doplnkov a kozmetických výrobkov

Zásady skladovania liekov a iných farmaceutických výrobkov v sklade si vyžadujú použitie primeranej tepelnej izolácie, vysoký stupeň hygieny, ochranu pred UV žiarením a úplnú ochranu pred možným poškodením. Dôležitým faktorom je aj primerané vetranie priestorov, ktoré umožňuje voľné prúdenie a pravidelnú výmenu vzduchu raz za 1 až 2 hodiny.

Osvedčené riešenia na skladovanie kozmetiky a liekov

Takéto prísne pravidlá pre skladovacie procesy ovplyvňujú nielen samotné skladovacie miesta, ale aj spôsoby skladovania sortimentu výrobkov. Preto zohrávajú dôležitú úlohu tesne priliehajúce kontajnery a boxy, ktoré sú nielen zodpovedné za ochranu výrobkov, ale sú aj samy prispôsobené na prácu v náročných podmienkach (napr. pri nízkych teplotách). Dokonalým príkladom sú riešenia, ktoré na vás čakajú v sortimente bekuplast, a to: