Inovačná kapacita je našou silnou stránkou

Základom práce spoločnosti bekuplast je vývoj individuálnych konštrukčných riešení, ktoré naše vývojové oddelenie pripravuje a realizuje pomocou najmodernejších nástrojov výskumu a vývoja. Našou vášňou a motiváciou je vyvíjať najlepšie riešenia pre zákazníka.

Každá logistická výzva je iná, preto vám naši špecialisti v záujme jej splnenia pomôžu vybrať najoptimálnejšie riešenie. Spoločne s vami vypracujeme profil požiadaviek, ktoré sa následne implementujú v našom vlastnom vývojovom oddelení. Počas celého projektu je vám k dispozícii kontaktná osoba z BOK, ktorá vám poradí a pomôže so všetkými otázkami.


Dizajn

Podrobné požiadavky sú zhrnuté v technickej špecifikácii. Na jej základe začnú naši projektanti vypracúvať návrh a vytvárať konštrukčné výkresy. Na základe podrobných 3D prezentácií dostane zákazník presnú reprezentáciu výrobku.

Od modelu k forme

Na požiadanie je možné vytvoriť model výrobku pomocou rýchleho prototypovania. Pri tomto procese sa model formuje vrstvu po vrstve z plastu na 3D tlačiarni. Okrem toho je možné vyrobiť ďalšie modely s prispôsobeným testovacím nástrojom pred sériovou výrobou s cieľom otestovať ich v reálnom použití.


Sériová výroba

Pri sériovej výrobe vstrekovaním sa forma vyrába na základe technických výkresov. Pri výrobe nástroja úzko spolupracujeme s európskymi špecializovanými spoločnosťami.

Kontrola kvality

Vyrobené výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality v našom vlastnom skúšobnom laboratóriu. Po úspešnej kontrole kvality a konečnom schválení zákazníkom nasleduje dodávka nových opakovane použiteľných prepravných obalov.