Kvalita, ktorej naši zákazníci dôverujú

Naším cieľom je spokojnosť zákazníka, preto je pre nás kvalita prioritou vo všetkých oblastiach. Spoločnosť bekuplast S.A. je už mnoho rokov úspešne certifikovaná podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 a ISO 45001.

V rámci nášho riadenia kvality sa pravidelne vykonávajú audity, aby sa všetky prevádzkové procesy overovali a optimalizovali. Certifikáty ISO zaručujú najvyššiu kvalitu výrobkov a najlepšie služby pri súčasnej ochrane životného prostredia a vzácnych zdrojov.

Záruka kvality - naše certifikáty ISO

Riadenie kvality

Naše riadenie kvality bolo certifikované v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001, čo zaručuje vysokú kvalitu našich výrobkov, ktorým dôverujú zákazníci na celom svete.

Environmentálne riadenie

Vďaka nášmu systému environmentálneho manažérstva založenému na norme ISO 14001 sme trvalo zlepšili účinnosť našich činností súvisiacich s ochranou životného prostredia. Navrhovanie všetkých prevádzkových procesov spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a jeho zdrojom, významne prispelo k ochrane životného prostredia.

Energetický manažment

Energetický manažment v súlade s normou ISO 50001 pomohol znížiť spotrebu energie. Vďaka tomu šetríme zdroje a optimalizujeme náklady na energiu. Z dosiahnutých úspor profitujú aj naši zákazníci.

Riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Norma ISO 45001 upravuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v spoločnosti bekuplast S.A., poskytuje základ pre prevenciu úrazov a chorôb z povolania a zaručuje bezpečné pracovisko.