Politika spoločnosti

Naša vízia

 

Hýbeme svetom pomocou udržateľných opakovane použiteľných obalových riešení.

V našej každodennej práci sme si stanovili hodnoty, ktoré definujú charakter spoločnosti a tvoria základ nášho myslenia a konania.

Naše hodnoty

 

Otvorenosť

Otvorenosť pre nás znamená, že sa navzájom aktívne počúvame na všetkých úrovniach a sme otvorení novým nápadom a kritike. Sme otvorení jeden voči druhému a žijeme tento postoj spoločne.

 

Inovácie

Duch inovácie pre nás znamená byť kreatívny, neustále si klásť otázky a zvyšovať štandardy. Ak budeme žiť podľa tejto myšlienky, môžeme byť inovatívni na všetkých úrovniach.

 

Odvaha

Odvaha pre nás znamená myslieť a konať na vlastnú zodpovednosť. Odvážny je ten, kto ručí za svoje presvedčenie a kolegov, priznáva chyby a dokáže sa z nich poučiť.

 

Kvalita

Kvalita pre nás znamená neustále zlepšovanie vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Naším cieľom je vždy presvedčiť zákazníkov prvotriednou kvalitou, dobrým servisom, spoľahlivosťou a premyslenými riešeniami.

 

Zameranie na zákazníka

Našou prioritou je reagovať na potreby našich zákazníkov a optimalizovať procesy v ich záujme. Interných a externých partnerov vnímame ako našich zákazníkov a chceme ich podporovať v ich každodennej práci.

 

Ocenenie

Ocenenie pre nás znamená, že sa k sebe správame s rešpektom a spravodlivo. Vzájomne sa považujeme za rovnocenných a oceňujeme dobré výsledky toho druhého.

 

Udržateľnosť

Pre nás to znamená ponúkať našim zákazníkom udržateľné riešenia. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za životné prostredie a spoločné dobro a chceme zosúladiť ekonomické, sociálne a ekologické záujmy.