Komplexná ponuka

Servis pre nás znamená poskytovať zákazníkom komplexné služby od prvého kontaktu až po dodanie.

V spoločnosti bekuplast má zákazník k dispozícii jedinú kontaktnú osobu z BOK, ktorá poskytuje poradenstvo a stará sa o ďalšie fázy objednávky. Postaráme sa o všetky fázy prác od vývoja cez výrobu, konečnú úpravu výrobkov, skladovanie a uvedenie do prevádzky až po expedíciu tovaru.