Intralogistika - autonómia a skladovanie

Zlepšite efektívnosť procesov intralogistiky vo vašej organizácii - s produktmi na mieru pre skladovanie a prepravu: surovín, polotovarov a hotových výrobkov.

  • ideálne prevádzkové vlastnosti - prevádzka na dopravníkoch s nízkymi emisiami hluku
  • konštrukčná stabilita a maximálna pevnosť
  • vysoká odolnosť proti nárazu (odolnosť proti praskaniu)
  • vysoký stupeň odolnosti voči deformácii
  • 100 % recyklovateľnosť

Výhody pre intralogistiku - plastové boxy v spolupráci s autonómiou strojov

Viac ako 100 riešení pre váš sortiment

Kompatibilita s manuálnymi, poloautomatickými a plne automatickými skladmi

Optimalizácia procesov a lepšie využitie priestoru

Účinná ochrana výrobkov - v súlade s platnými normami

Prečítajte si záznamy z kategórie intralogistika

Odvetvie intralogistiky - aké informácie sa oplatí získať?

Intralogistika je špecializovaná oblasť logistiky, ktorá sa zameriava na organizáciu a riadenie prepravy surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov - priamo v rámci daného podniku. Využíva rôzne technológie (vrátane skladovacích zariadení, hotových systémov a špecializovaného softvéru).

S akými výzvami sa stretávajú organizácie využívajúce intralogistiku?

Cieľom väčšiny z nich je, samozrejme, neustála optimalizácia procesov s cieľom zlepšiť prepravu a znížiť prípadné straty. Hlavným faktorom je automatizácia - okrem iného zlepšenie efektívnosti a minimalizácia prevádzkových nákladov v skladoch a prekladiskách.

Je však potrebné mať na pamäti oblasti, v ktorých je ľudský faktor nenahraditeľný. Na jednej strane sú za plánovanie, organizáciu a dohľad nad intralogistickými procesmi zodpovední špecializovaní odborníci. Na druhej strane vstupujú do hry aj takzvané coboty (kolaboratívne roboty). Ich úlohou je podporovať prácu a zvyšovať úroveň bezpečnosti skladníkov a špecialistov na kompletizáciu objednávok.

Intralogistické procesy ako skladové riešenia na mieru

Mnohé organizácie používajú plne prispôsobené skladové riešenia ("na mieru"). To na druhej strane prirodzene znamená, že každá z nich si vyžaduje aj individuálny prístup k skladovaniu a ďalšej preprave tovaru. Jednotlivé sklady sa preto líšia svojou konštrukciou, spôsobmi skladovania, linkami, zariadeniami používanými na prepravu a napokon aj samotnými kontajnermi.

Osvedčené riešenia skladovania v intralogistike. Čo sa oplatí vybrať?

Zavedenie plne optimalizovaných logistických procesov nie je možné, ak chýbajú prvky zodpovedné za skladovanie samotného sortimentu výrobkov. Preto jednu z nezastupiteľných úloh zohrávajú moderné skladovacie riešenia - napríklad vo forme prepraviek, kontajnerov alebo dokonca celých paliet. Ak chcete pre svoj sklad odolné, spoľahlivé a hlavne dobre padnúce komponenty, určite by ste si mali pozrieť naše návrhy od spoločnosti bekuplast. Tu je niekoľko možností, ktoré poskytujú dokonalú podporu pre vaše intralogistické procesy: