Individuálne konštrukčné riešenia

Jednou z kľúčových činností spoločnosti bekuplast je vývoj konštrukčných riešení na mieru, ktoré pripravuje naše konštrukčné oddelenie a realizuje ich pomocou najmodernejších nástrojov výskumu a vývoja. Našou vášňou a motiváciou je vyvíjať najlepšie riešenia pre našich zákazníkov.

Špecialista na plastové obaly na mieru

Vďaka našim viac ako 30-ročným skúsenostiam ako výrobcu prepravných obalov dôverne poznáme rôzne trhy a odvetvia. Vieme, čo je dôležité pri vytváraní skladovacích a prepravných riešení na mieru. Naše výrobky na mieru sa okrem iného používajú v priemysle, skladovej technike, obchode a logistike. Sortiment našich konštrukčných riešení je rozmanitý a zahŕňa napr.

  • špeciálne konštrukcie pre intralogistiku (zásobníky a podnosy vyrobené na mieru na použitie v automatizovanom sklade AKL pre malé diely),
  • kontajnery AKL s priehradkami,
  • vychystávacie kontajnery pre sektor elektronického obchodu a mnohé ďalšie.

Špecializujeme sa na výrobu kontajnerov

  • na mieru pre potravinársky priemysel a logistiku čerstvých produktov,
  • na použitie v obchode a logistike (prepravné kontajnery so zmenšenými rozmermi) a
  • pre farmaceutický priemysel.

Mnohé z našich výrobkov na mieru, ktoré boli pôvodne jednorazovými konštrukčnými riešeniami, sú dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho sortimentu a niektoré z týchto kontajnerov sa dokonca stali prepravnými riešeniami pre celé priemyselné odvetvia.

Od kontajnera až po zásobník; naša sila spočíva vo výrobe na mieru

Máme široký sortiment skladovacích a prepravných kontajnerov pre všetky oblasti použitia. Niekedy sú potreby zákazníka neštandardné, pretože sa vyžaduje špeciálna ochrana tovaru, špeciálna manipulácia pri preprave alebo použitie nového systému skladovania. Vtedy nastupujú naši odborníci. Počas konzultácií spolupracujeme s našimi zákazníkmi na vypracovaní individuálneho profilu ich požiadaviek na prepravné obaly. Všetky výrobky na mieru sa realizujú v našom vlastnom vývojovom oddelení. Vďaka tomu sú komunikačné kanály priame a my môžeme rýchlo a pružne reagovať na potreby zákazníkov. Špeciálna manipulácia pri preprave, neobvyklé podmienky prostredia, individuálne aplikácie. Každá objednávka je iná. Naši odborníci milujú výzvy spojené s vývojom inovatívnych plastových nádob na mieru pre rôzne odvetvia. A aké riešenie môžeme vyvinúť pre vás?