Automobilový priemysel

Spoľahnite sa na spoľahlivé plastové skladovacie boxy a kontajnery pre automobilový priemysel, aby ste zefektívnili procesy skladovania, nakladania a prepravy automobilových dielov.

  • VDA 4500
  • veľmi stabilné vďaka diagonálnym výstuhám
  • vhodné na automatickú manipuláciu
  • ergonomické rukoväte vhodné na ručnú manipuláciu
  • stabilné stohovanie

Výhody pre automobilový a automobilový priemysel

Ideálne prispôsobenie veľkosti a parametrom konkrétneho tovaru

Objednávka a ešte cennejší úložný priestor pre komponenty

Účinná ochrana dielov a komponentov pred poškodením

Zníženie výdavkov a lepšie využívanie existujúcich zdrojov

Čo by ste mali vedieť o automobilovom sektore?

Automobilový priemysel je široko definovaná oblasť súvisiaca s automobilovým priemyslom, konkrétne s návrhom, výrobou, dodávkou a predajom dielov pre osobné a iné úžitkové vozidlá. Vzhľadom na veľký rozsah svojich činností má tento typ priemyslu obrovský vplyv na mnohé ďalšie odvetvia hospodárstva. Najmä na dopravu, ktorá zasa ovplyvňuje prakticky všetky aspekty života ľudí a podnikov.

Logistické výzvy, ktorým čelí automobilový priemysel

Medzi hlavné logistické výzvy, ktorým toto odvetvie čelí prakticky každý deň, možno zaradiť:

● Kondicionovanie - všetky diely sa musia skladovať a následne prepravovať tak, aby sa v žiadnej fáze nepoškodili.

● Časová dostupnosť - nedostatok konkrétnych súčiastok sa často rovná odstaveniu konkrétnych vozidiel. Z toho vyplýva dôležitosť expresnej dodávky potrebných dielov.

Procesy skladovania automobilových dielov a súčiastok

Vzhľadom na povahu tohto typu podnikania (manipulácia s malými - drobnými dielmi - aj s veľkými náhradnými dielmi) sa v automobilových skladoch veľmi často používajú viaceré procesy. V prípade rýchloobrátkových dielov sa osvedčili automatické skladovacie systémy. Na druhej strane, pri pomalšie sa pohybujúcich dieloch je v mnohých prípadoch postačujúca ručná manipulácia.

Dôležitá je aj forma samotných dielov. Okrem štandardných automobilových dielov sa v mnohých skladoch manipuluje aj s olejmi, prevádzkovými kvapalinami a inými látkami.

Osvedčené riešenia skladovania používané v automobilovom priemysle

Vzhľadom na požiadavky, ako aj všetky výzvy, ktorým automobilový priemysel denne čelí, sú dokonalým riešením na podporu procesov skladovania a prepravy dielov predovšetkým osvedčené plastové kontajnery a boxy na skladovanie. V rámci sortimentu bekuplast ponúkame širokú škálu takýchto riešení. Za zmienku stoja najmä tieto: