Priemyselná výroba

Zefektívnite a urýchlite tok hotových výrobkov a polotovarov - z výroby priamo do skladu a potom k ďalším zákazníkom.

Riešenia pre priemysel od spoločnosti bekuplast znamenajú efektívne zabezpečenie a ešte efektívnejšiu výrobu.

  • optimalizujte procesy
  • Zvýšenie produktivity
  • efektívnejšia výroba
  • ochrana tovaru
  • úspory

Výhody pre priemysel a logistiku v priemysle

Viac ako 100 produktov špecifických pre dané odvetvie

Optimalizácia procesov a úložného priestoru

Zníženie strát spôsobených poškodením a zlým skladovaním

Zvýšená produktivita a efektívnejšia preprava výrobkov

Prečítajte si príspevky o logistike v priemysle

Čo je to priemyselná logistika a priemysel?

Priemysel je široké odvetvie hospodárstva založené na výrobných procesoch - zameriava sa na výrobu hotových výrobkov alebo tzv. polotovarov na ďalšie spracovanie. V závislosti od špecifík sa spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti môžu zaoberať výrobou stavebných súčiastok, elektronických zariadení, automobilového príslušenstva, ako aj celým radom ďalších riešení.

Akým logistickým výzvam čelí toto odvetvie?

Dôležitým aspektom v tejto otázke je v prvom rade zladenie typu a ďalej konkrétnej fázy výroby. V závislosti od úrovne zložitosti jednotlivých procesov sa logistika v priemysle môže týkať oblastí, ako sú napr:

● Preprava a skladovanie surovín potrebných na výrobu.

● presun polotovarov - na ďalšie spracovanie alebo na predaj.

● Skladovanie a dodávka hotových výrobkov - na predaj vybraným zákazníkom.

Skladovacie procesy používané v priemyselnej oblasti

Problémy, ktorým čelia spoločnosti pôsobiace v tejto oblasti, prirodzene súvisia so špecifikami ich činnosti, a teda aj s používanými procesmi skladovania.

Bez ohľadu na typ výrobku musí prevažná väčšina spoločností zabezpečiť kontinuitu výroby. Tú tvorí dodávateľský reťazec, vhodné skladovacie priestory a napokon procesy efektívneho zásobovania surovinami a nakoniec príjem hotových výrobkov.

Aké riešenia na ukladanie dát sú vhodné pre priemysel?

Sortiment výrobkov Bekuplast je taký široký, že v ňom ľahko nájdete ideálne riešenie pre priemysel. V rámci nášho širokého sortimentu poskytujeme prístup k paletám, ktoré umožňujú efektívnu prepravu tzv. objemného tovaru, ako aj k širokej škále debien alebo kontajnerov, ktoré možno prispôsobiť rôznym typom materiálov (malorozmerové, ako aj tzv. generálne náklady). Za zmienku stoja najmä: