Individuálne označovanie

Ďalšie spracovanie

Rozsah služieb (označovanie obalov, etiketovanie obalov), ktoré ponúka spoločnosť bekuplast, je komplexný a umožňuje vykonať všetky ďalšie operácie počas jednej objednávky. Po vstrekovaní putujú výrobky priamo do spracovateľského centra na ďalšie operácie podľa potreby:

 • vŕtanie
 • rezanie a zváranie
 • frézovanie
 • pílenie
 • lisovanie
 • vibračné zváranie

Označovanie a kódovanie nádob vo forme

Na účely identifikácie môžu byť nádoby vybavené samolepiacimi štítkami alebo štítkami vo forme. Možné sú tieto formy kódovania:

 • čiarové kódy (jednorozmerné)
 • Data Matrix (dvojrozmerné)
 • farebné kódovanie
 • RFID

Označovanie jednotlivých balení

Každý výrobok bekuplast môže byť individuálne označený. Ponúkame identifikáciu pomocou:

 • sieťotlačou
 • horúcou razbou
 • inlay (gravírovanie)