Spracovanie potravín

Optimalizujte procesy skladovania a prepravy potravín vo vašej spoločnosti.

S riešeniami pre potravinársky priemysel od spoločnosti bekuplast zaistíte bezpečnosť, zvýšite efektivitu a znížite množstvo odpadu.

  • vysoký stupeň odolnosti voči deformáciám
  • Veľmi dobré hygienické vlastnosti (HACCP)
  • vyrobené z HDPE (polyetylénu), plastu schváleného pre styk s potravinami
  • odolnosť voči teplotám od -20 °C do +70 °C
  • ergonomické rukoväte
  • 100 % recyklovateľnosť

Výhody pre potravinársky priemysel - preprava a skladovanie

Viac ako 100 riešení šitých na mieru vašim článkom

Efektívnejšie využívanie úložného priestoru

Ochrana pred poškodením a stratou majetku

Dodržiavanie platných noriem bezpečnosti potravín

Potravinársky priemysel - čo sa oplatí o ňom vedieť?

Potravinársky priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví hospodárstva, ktoré zabezpečuje dodávky potravín pre celú spoločnosť. Zahŕňa mnoho rôznych odvetví, ako je pestovanie plodín, chov zvierat, spracovanie potravín, distribúcia a predaj.

Dôležitým aspektom tohto odvetvia je zabezpečenie bezpečnosti a kvality potravín pre spotrebiteľov. Na dosiahnutie tohto cieľa musia výrobcovia potravín dodržiavať prísne hygienické predpisy a predpisy o bezpečnosti potravín a uplatňovať vhodné postupy kontroly kvality.

Aké sú logistické výzvy v oblasti spracovania potravín?

Predaj potravín (najmä veľkoobchodný) zahŕňa množstvo požiadaviek, ktoré musia splniť spoločnosti zaoberajúce sa prepravou a skladovaním takéhoto tovaru. Jednou z kľúčových je doba trvanlivosti, ktorá prirodzene určuje spôsob fungovania dodávateľských reťazcov.

Mnohé výrobky, ako napríklad mliečne výrobky a preprava čerstvého ovocia a zeleniny, si vyžadujú aj vhodný prístup k ochrane pred poškodením. Dôležitá je aj potreba zabezpečiť vhodné podmienky skladovania.

Potravinárska logistika - aké procesy sa v nej používajú?

Procesy používané pri skladovaní aj preprave potravín možno rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Prvá sa týka priamo spôsobu fungovania týchto typov jednotiek a rozdeľuje sklady na tie, ktoré sa prevádzkujú manuálne, poloautomaticky, a tie, ktoré sa spoliehajú na prevádzku automatizovaných skladovacích systémov. Druhá sa týka aspektov parametrov špecifických druhov potravín. Inými slovami, podmienky, v ktorých sa musia skladovať, aby sa zachovali ich vlastnosti. V závislosti od sortimentu musia sklady aj vozidlá na ďalšiu prepravu zabezpečiť: správnu teplotu, vlhkosť, obmedzenie svetla a dokonca aj kyslíka.

Riešenia pre potravinársky priemysel (vrátane výroby a prepravy). Na čo sa oplatí vsadiť?

Sortiment bekuplast zohľadňuje potreby moderného potravinárskeho priemyslu. Preto v našom sortimente nájdete širokú škálu riešení na bezpečnú, efektívnu a vyhovujúcu prepravu a skladovanie mnohých potravín. Na ich podporu vám ponúkame celý rad kontajnerov, prepraviek a ďalších riešení s rôznymi špecifikáciami, veľkosťami a účelmi. Medzi ne patria okrem iného: