Rozmery a tolerancie

Informácie o rozmeroch kontajnera

Vonkajšie a vnútorné rozmery všetkých kontajnerov sú uvedené ako štandardné. Podrobnejšie informácie nájdete v technických špecifikáciách.

Vnútorný rozmer sa vždy meria od horného okraja nádoby. Vzhľadom na kónický tvar niektorých nádob sa vnútorný rozmer v spodnej časti odchyľuje od vnútorného rozmeru v hornej časti. V jednotlivých prípadoch sa musí otestovať vzorka nádoby, aby sa vybral správny typ nádoby. Ak si chcete objednať kontajner na mieru, použite individuálne riešenia.


Informácie o nosnosti

Pripomíname, že rôzne faktory, ako napríklad typ zaťaženia, teplota okolia a čas, spôsobujú odchýlky parametrov od štandardných hodnôt stanovených podľa normy DIN ISO 2768-V.

Statická nosnosť

Je to maximálna nosnosť palety (s rovnomerným povrchovým zaťažením), ktorá leží na rovnom, pevnom povrchu pri izbovej teplote + 20 °C.

Dynamická nosnosť

Ide o maximálnu nosnosť palety s rovnomerným plošným zaťažením pri preprave vysokozdvižným vozíkom pri izbovej teplote + 20 °C.

Zaťažiteľnosť v regáloch s vysokou výškou

Toto je maximálna nosnosť palety s rovnomerným plošným zaťažením v dvojnosníkovom vysokostennom regáli - oporný bod na krátkych stranách počas 100 hodín pri izbovej teplote + 20 °C.

Informácie o vysokom zaťažení pri skladovaní sú podložené testami podľa normy DIN-ISO 8611

Dôležitá poznámka

Všetky špecifikácie výrobku (vrátane rozmerov a hmotnosti) sa môžu líšiť od tých, ktoré sú uvedené v katalógu. Rozsah hodnôt (tolerančné rozpätie) vyplýva zo skúšobných podmienok a technológie výroby. Z týchto informácií nemožno odvodiť žiadne právne záväzné záruky konkrétnych vlastností.