Intralogistics container contecline prvá kompaktná verzia

So stlačeným kontajnerom "contecline compact" spoločnosť bekuplast po prvýkrát spája konštrukčné výhody pevných miniload kontajnerov s logistickými výhodami skladacích kontajnerov.

Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Séria kontajnerov "contecline" bola vyvinutá špeciálne pre skladovanie malých dielov a kyvadlové systémy. Nová skrátená verzia "contecline compact" má špeciálnu vlastnosť: objem "contecline compact" sa dá zmenšiť o 70 %, čo umožňuje väčšiu úsporu miesta pri skladovaní a preprave kontajnerov. Kompaktný kontajner sa po úplnom automatickom nastavení dá použiť v minisklade. Po nastavení sú bočné steny intralogistického kontajnera úplne bezpečné. Z priestorovo úsporného stlačiteľného kontajnera sa stane pevný minikontajner. Z hľadiska stability, nosnosti a manévrovateľnosti sa skladacia verzia vyrovná pevnému kontajneru "contecline".

Úspora miesta, zníženie nákladov

"Contecline Compact" je atraktívne riešenie pre poskytovateľov logistických služieb a zákazníkov s medzinárodnou pôsobnosťou. A tömörített konténer egyértelmű logisztikai előnyöket kínál. Az összehajtogatott konténerek térfogata 70 %-kal kisebb. Ez csökkenti a szállítási költségeket. Potenciál úspor je značný, najmä pri dlhých prepravných trasách a veľkých objemoch kontajnerov, napríklad pri zriaďovaní nového skladu malých dielov.

Menej objemu = menej CO2

Kontajner "contecline compact" je tiež šetrný k životnému prostrediu. V porovnaní s pevným kontajnerom vyžaduje kompaktný intralogistický kontajner na prepravu len 1/3 cesty nákladným autom a výrazne znižuje emisie CO2 a znečisťujúcich látok poškodzujúcich klímu.

Kompaktný intralogistický kontajner je k dispozícii aj v klimaticky neutrálnej verzii.

Na požiadanie je "contecline compact" k dispozícii aj v klimaticky neutrálnej verzii. Spoločnosť bekuplast ponúka všetky výrobky v klimaticky neutrálnej verzii v spolupráci so spoločnosťou ClimatePartner. Ak si zákazník vyberie klimaticky neutrálny výrobok, dostane kompenzáciu za emisie CO2, ktorým sa počas výrobného procesu nedá zabrániť. Kompenzácia emisií CO2 sa dosahuje podporou projektov na ochranu klímy, ktoré sú auditované a certifikované podľa medzinárodných noriem. Klimaticky neutrálne výrobky môžu byť označené značkou ClimatePartner "klimaticky neutrálny".

bekuplast na veľtrhu LogiMAT - hala 4 - stánok 4C05

Späť