Bezpečná preprava mäsa a hydiny v plastových nádobách

Created by Monika Sojka | |   Logistika

Zachovanie správnych podmienok pri preprave mäsa a hydiny je dôležité, pretože výrazne znižuje riziko ich znehodnotenia alebo poškodenia. Koniec koncov, hovoríme o chúlostivých výrobkoch, ktoré sa často prepravujú skôr surové ako spracované (konzervované/údené/sušené atď.). Mäso a hydina sú obzvlášť citlivé na podmienky prostredia: vysoké teploty, prístup baktérií, dlhý čas prepravy urýchľujú procesy kazenia týchto výrobkov.

Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Preto sa musia prepravovať za vhodných podmienok, ktoré nezhoršujú ich kvalitu a ktoré sú v súlade s platnými hygienickými predpismi. Pri zabezpečovaní hygienických podmienok ich skladovania a prepravy zohrávajú dôležitú úlohu aj vhodné prepravné nádoby.

Ako zabezpečíte prepravované mäso?

Základné podmienky bezpečnej prepravy mäsa sa riadia viacerými predpismi, ktoré musia dodržiavať spoločnosti poskytujúce služby prepravy mäsa. Najdôležitejšie požiadavky sa týkajú:

  • prepravných prostriedkov (chladiarenské sklady alebo izotermy s reguláciou teploty v závislosti od druhu mäsa);
  • teploty pri preprave (maximálne 7 °C pre červené mäso, 4 °C pre hydinové a králičie mäso a 3 °C pre vnútornosti).
  • čas prepravy (čím kratší, tým lepší);
  • prepravné nádoby.

Donedávna sa na prepravu mäsa uprednostňovali oceľové kontajnery, ale ich nevýhodou bola prílišná hmotnosť, náročnosť na udržiavanie čistoty a zlá ergonómia (napr. problémy s prístupom k tovaru kvôli úplne uzavretým bočným stranám). Z týchto dôvodov sa v mäsovom priemysle stali veľmi obľúbenými plastové prepravky vyrobené z vysokokvalitného polyetylénu s vysokou hustotou.

V čom je najlepšie prepravovať mäso a hydinu?

Hlavnou požiadavkou na prepravky na prepravu mäsa a hydiny je, aby boli schválené na styk s potravinami. Ide o to, aby počas prepravy alebo skladovania nedošlo k nežiaducemu a zdravie ohrozujúcemu prenosu nebezpečných látok z kontajnera na výrobok. Plastové mäsiarske nádoby sú na tento účel ideálne. Sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov, ktoré neinteragujú s potravinami. Ich veľkou výhodou z hľadiska potrieb mäsového odvetvia je ich robustnosť a trvanlivosť - vďaka čomu sú ideálne na prepravu a premiestňovanie z miesta na miesto -, ako aj ich jednoduchá údržba z hľadiska hygieny a čistoty a ich pachová neutrálnosť, ktorá je dôležitá najmä pri preprave surového mäsa.

Plastové mäsové nádoby odolávajú častému umývaniu pri vysokých teplotách s dezinfekčnými prostriedkami, čo pomáha zbaviť sa baktérií a mikroorganizmov, ktoré ohrozujú kvalitu prepravovaného mäsa. Vďaka poddajnosti plastu a jeho jednoduchému tvarovaniu je možné ľahko prispôsobiť ich dizajn a rozmery potrebám odvetvia (napr. vybaviť ich vhodným počtom otvorov na zabezpečenie neprerušovaného prúdenia čerstvého vzduchu). Takéto nádoby sú vhodné aj na ukladanie do hniezd, t. j. na ukladanie jednej na druhú. Tým sa maximálne využije priestor chladiarenského vozidla.

Čo treba zohľadniť pri výbere prepraviek na mäso?

Už vieme, že na zachovanie čerstvosti mäsa nestačí len zaručiť správnu teplotu. Je tiež potrebné používať prepravky vyrobené z materiálov odolných voči teplotným zmenám, ako sú polyetylén a polypropylén, ktoré si zachovajú svoje vlastnosti pri teplote -30 aj +60 stupňov Celzia, majú hygienické certifikáty a sú schválené na styk s potravinami.

Poprední výrobcovia prepravných kontajnerov - ako napríklad bekuplast - ponúkajú špecializované kontajnery, t. j. prispôsobené potrebám konkrétneho odvetvia, vrátane riešení pre mäsový a hydinársky sektor. Sú navrhnuté a vyrobené z materiálov, ktoré na jednej strane zabezpečujú jednoduché nakladanie a vykladanie tovaru a na druhej strane udržiavanie vhodných podmienok počas prepravy, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu. Patria sem: optimalizovaná konštrukcia dna a rohov, aby vyhovovala dopravným systémom; hladký povrch stien na jednoduchú hygienu a čistenie, dokonca aj v automatických umývačkách; možnosť použitia IML štítkov na identifikáciu a sledovateľnosť výrobku; zafarbenie na zabezpečenie bezpečnosti suroviny (umožňuje jednoduchú identifikáciu prípadných plastových úlomkov v mäse); a z ekologického hľadiska 100 % recyklovateľnosť.

Aké normy musia spĺňať prepravky na mäso?

Je dôležité si uvedomiť, že pri preprave mäsa a hydiny je v rozpore so zákonom používať obaly, ktoré nie sú certifikované a vyrobené z plastov neschválených na styk s potravinami. Surovinou, z ktorej sa najčastejšie vyrábajú, je polyetylén vysokej hustoty (HDPE). Dôležité je, že podľa nariadenia Európskej komisie č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami by mali byť všetky prepravky pred ich povolením na trhu testované. Debny na mäso a hydinu spĺňajúce bezpečnostné normy majú aj bezpečnostný a hygienický certifikát PZH.

 

Autor príspevku: Ing. Jozef Štefánik, PhD:

Monika Sojka - marketingová špecialistka