Epal - čo to je? Definícia a úvod do pojmu paleta.

Created by Monika Sojka | |   Paletovanie
Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Epal je štandardná drevená paleta používaná v logistike a pri preprave tovaru. Je neoddeliteľnou súčasťou dodávateľského reťazca, ktorá umožňuje efektívne a bezpečne organizovať a premiestňovať výrobky. V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme na pojem paleta epal, jej vlastnosti a význam v globálnom obchodnom toku.

Čo znamená epal na palete?

"Epal" je skratka pre Európsku asociáciu pre palety. Je to nezisková organizácia, ktorej cieľom je štandardizovať, rozvíjať a propagovať drevené palety v Európe a vo svete.

Združenie stanovilo normy a usmernenia pre konštrukciu, výrobu a manipuláciu s drevenými paletami s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a kvalitu v celom paletovom priemysle. Tieto palety spĺňajú špecifické požiadavky na pevnosť a kvalitu, aby sa zabezpečila bezpečná preprava tovaru v Európe a mimo nej. Označenie na palete ukazuje, že paleta spĺňa určité normy, ktoré okrem iného zahŕňajú rozmery, pevnosť, materiál a identifikačné označenie.

Koľko stojí europaleta?

Cena palety sa môže líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako je geografická poloha, aktuálna ponuka a dopyt na trhu, kvalita palety, stav používania a aktuálne ceny dreva. V súčasnosti sa cena novej palety pohybuje od približne 20 do 50 GBP za kus v závislosti od regiónu a dodávateľa. Palety z druhej ruky môžu byť lacnejšie, ale cena závisí aj od stavu a kvality palety.

Aký je rozdiel medzi europaletou a epaletou?

"Euro" a "epal" paleta sú bežne používané pojmy na označenie rovnakého typu drevenej palety, hoci niekedy existujú určité jemné rozdiely, pokiaľ ide o ich špecifikácie. Rozmer Europaleta je štandardizovaný na 1200 x 800 mm, čo zabezpečuje univerzálnosť a kompatibilitu v rámci rôznych logistických systémov.

Tieto rozmery zabezpečujú, že palety môžu byť jednoducho použité v rôznych prepravných a skladovacích prostrediach, čím sa minimalizujú problémy s kompatibilitou a maximalizuje efektivita prepravy a skladovania tovaru.

Tu sú uvedené hlavné rozdiely:

  • Názov. Pojem "europaleta" označuje štandardné drevené palety, ktoré sa bežne používajú v Európe. Na druhej strane "epal" znamená "European Pallet Association", organizáciu, ktorá dohliada na normy pre drevené palety v Európe.
  • Kvalita a normy. Palety s označením "epal" alebo "europaleta" sa zvyčajne vyrábajú podľa osobitných noriem, ktoré zahŕňajú rozmery, konštrukciu, materiály a pevnosť. Tieto palety spĺňajú požiadavky, ktoré zabezpečujú ich pevnosť, odolnosť a súlad s európskymi normami.
  • Označenia. Palety s označením "epal" majú špecifické označenia, ktoré naznačujú, že spĺňajú normy stanovené Európskym združením paliet. Tieto označenia môžu obsahovať logo a jedinečné identifikačné číslo.
  • Kontrola kvality. Európska asociácia paliet dohliada na výrobu a kontrolu kvality paliet v súlade s normami. Palety s týmto označením prechádzajú procesom certifikácie.

V praxi sa vyrába mnoho paliet s označením "euro", ktoré tieto normy spĺňajú.

Ako získať certifikát epal?

Na to, aby ste získali certifikát drevenej palety, musíte dodržiavať normy a usmernenia Európskej asociácie paliet tým, že paletu vyrobíte podľa ich požiadaviek, podpíšete zmluvu, použijete príslušné označenie, prejdete kontrolou kvality, získate certifikát a budete pokračovať v udržiavaní kvality, aby ste si certifikát udržali. Proces certifikácie sa môže líšiť v závislosti od regiónu a miestnych predpisov. Preto sa odporúča obrátiť sa na miestnu pobočku, aby ste získali presné informácie o tomto certifikačnom procese.

Plastové palety z radu bekuplast

Sortiment paliet bekuplast je veľmi široký. Okrem iného v našom sortimente nájdete: plastovú paletu dostupnú v dvoch rozmeroch 1200x800 mm a 1200x1000 mm, polovičnú paletu vo veľkosti 600x400 mm a ďalšie. Pre prepravu, ktorá si vyžaduje špeciálnu logistiku - nekuplast ponúka individuálne riešenia s plastovými paletami v hlavnej úlohe.

Zhrnutie: Prečo staviť na palety euro-epal?

Tieto palety sa v doprave široko používajú vďaka mnohým výhodám. Zabezpečujú jednoduché a efektívne nakladanie a vykladanie tovaru, uľahčujú skladovanie v skladoch a na dopravných prostriedkoch. Umožňujú jednotný rozmer a štandard, čo uľahčuje automatizáciu logistických procesov. Okrem toho sú ekonomickým a ekologickým riešením pre dopravný priemysel.

 

Autor príspevku: Ing:

Monika Sojka - marketingová špecialistka