Prečo kupovať špecializované riešenia pre prepravné kontajnery?

Created by Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu | |   Logistika

V ponuke výrobcov kontajnerov na skladovanie a prepravu širokej škály tovaru pre mnohé priemyselné odvetvia možno nájsť riešenia, ktoré vyhovujú rôznym potrebám a očakávaniam: či už ide o elektroniku, potravinárstvo, stavebníctvo alebo iné odvetvia.

Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Existujú však situácie, keď je vzhľadom na neobvyklú veľkosť prepravovaných predmetov, ich mimoriadnu krehkosť, citlivosť na vlhkosť alebo teplotu, alebo dokonca podmienky, v ktorých sa tovar prepravuje, alebo požiadavky skladovacích systémov vhodné použiť riešenia šité na mieru. Toho si je dobre vedomá aj spoločnosť Bekuplast, ktorá má v ponuke špecializované plastové kontajnery prispôsobené potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre individuálne, t. j. neštandardné riešenia. Používanie kontajnerov s rozmermi prispôsobenými rozmerom výrobku znižuje riziko poškodenia. Treba mať na pamäti, že zle zabalené predmety - najmä tie neobvyklých a veľkých rozmerov - sa môžu ťažko a nebezpečne prepravovať. Prispôsobením konštrukcie a veľkosti kontajnerov vlastnostiam výrobku sa tento v prepravke nepohybuje, a tým sa znižuje riziko poškodenia cenného obsahu. Na mieru vyrobené plastové prepravky môžu byť vybavené špeciálnymi bezpečnostnými prvkami, ktoré vaše výrobky potrebujú. Skúsené spoločnosti vyrábajúce kontajnery vedia príležitostne ponúknuť najlepšie riešenia na zabránenie poškodenia počas skladovania a prepravy, ktorých konštrukcia bude prispôsobená:

  • rozmerom,
  • tvarom
  • špecifickým vlastnostiam konkrétneho výrobku
  • očakávaniam konkrétneho zákazníka.

Ochrana pred poškodením môže zahŕňať aj ďalšie faktory, ako je ochrana proti vlhkosti, extrémnym teplotám a s vlastnosťou odvádzať elektrostatické náboje - to je užitočné v mnohých odvetviach, napríklad pri preprave elektronických zariadení a lekárskych obalov. Okrem toho v zdravotníckom sektore často platia normy a predpisy týkajúce sa skladovania a prepravy zariadení a výrobkov pre toto odvetvie; spoločnosti ponúkajúce prepravné riešenia na mieru môžu tieto požiadavky zohľadniť pri výrobe.

Ekonomické riešenie s kontajnermi na mieru

Dôležitú úlohu zohrávajú aj ekonomické hľadiská. Na prvý pohľad sa môže zdať, že investovať do nákupu prepravných boxov na mieru nemusí byť ekonomicky výhodné - kvôli ich vyššej cene spojenej s potrebou oddelenia výskumu a vývoja dodávateľa navrhnúť a následne vyrobiť zákazku na mieru. Nič nemôže byť ďalej od pravdy! Z dlhodobého hľadiska sa takáto investícia oplatí dvoma spôsobmi. Po prvé: tým, že sú prispôsobené typu výrobku a jeho požiadavkám, majú tendenciu dlhšie vydržať. Pomáhajú tiež znížiť náklady na prepravu a skladovanie, pretože sú spravidla vyrobené tak, aby sa dali stohovať (ukladať na seba) a sú navrhnuté tak, aby optimálne chránili výrobky pred poškodením - bez ohľadu na spôsob prepravy. A potom je tu vzhľad. Kontajnery vyrobené na zákazku možno dodať vo farbách, ktoré vyhovujú zákazníkovi, a označiť ich vybranými logami alebo značkami, ktoré zvyšujú povedomie o značke a výrazne uľahčujú identifikáciu počas prepravy.

Inovatívny potenciál je našou silnou stránkou

Vďaka viac ako 30 rokom skúseností v oblasti prepravných obalov spoločnosť bekuplast (výrobca plastových prepraviek)dobre pozná rôzne trhy a odvetvia a vie, čo je dôležité pri vytváraní riešení namieru. Jej výrobky na mieru sa používajú okrem iného v

Niektoré riešenia, ktoré boli vyvinuté ako "na mieru", sa stali súčasťou sortimentu bekuplast a stali sa široko dostupnými a niektoré sa dokonca stali prepravnými riešeniami pre celé priemyselné odvetvia. Spoločnosť Bekuplast má skupinu odborníkov, ktorí na základe konzultácií spolupracujú so zákazníkmi na vypracovaní individuálneho profilu požiadaviek na ich prepravné kontajnery. Všetky výrobky na mieru sa realizujú vo vlastnom vývojovom oddelení spoločnosti; vďaka zjednodušeniu obojstrannej komunikácie týmto spôsobom je možné rýchlo a pružne reagovať na individuálne očakávania zákazníkov. Ponuka konštrukčných riešení spoločnosti bekuplast je pestrá a zahŕňa okrem iného.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu kontajnerov na mieru pre priemysel:

a logistiku čerstvých produktov, na použitie v obchode a logistike (prepravné kontajnery so zmenšenými rozmermi). Takéto kontajnery sa vyrábajú vstrekovaním alebo rezaním a zváraním. V procese rezania a zvárania je možné spojiť niekoľko nádob alebo jednotlivých komponentov do novej nádoby. Univerzálnosť výrobkov bekuplast zvyšujú aj priečky na mieru pre plastové kontajnery a boxy. Tie možno prispôsobiť na prepravu a skladovanie výrobkov rôznych veľkostí. bekuplast ponúka rôzne deliace systémy prispôsobené individuálnym požiadavkám zákazníkov vrátane frézovaných deliacich dosiek z polystyrénu (PS); deliacich dosiek zo vstrekovaného polypropylénového kopolyméru (PP-C); mriežok a ďalších individuálnych riešení.

"Zákazník je náš pán" - toto príslovie nadobúda v dnešnom mimoriadne rozmanitom a konkurenčnom trhovom prostredí jedinečný význam. Spoločnosti, ktoré v ňom chcú uspieť, by sa nemali obmedzovať na ponuku štandardných riešení. Ponuka "šitá na mieru" spoločnosti bekuplast je jedným z dôvodov, ktoré jej umožnili uspieť v celosvetovom meradle.

 

Autor príspevku: Ing. Jozef Štefánik, PhD:

Monika Sojka - marketingová špecialistka