RFID: technológia v službách skladovania

Created by Monika Sojka |

Spoľahlivosť a jednoduchosť technológie RFID prispela k jej širokému rozšíreniu v mnohých aplikáciách. Technológia RFID sa osvedčuje vo výrobných procesoch na presné sledovanie procesov a zaznamenávanie príslušných parametrov, pri správe majetku spoločnosti, ako sú dlhodobý majetok, materiály, nástroje a opakovane použiteľné kontajnery, na zaznamenávanie pracovného času, sledovanie zásielok a dokonca aj na označovanie domácich zvierat a zhromažďovanie biometrických údajov v pasoch. Technológia RFID sa tiež stala nepostrádateľným priateľom každého skladníka a spoluzakladateľa pri príjme a výdaji tovaru, monitorovaní pôvodu výrobkov, kontrole zásob a vychystávaní.

Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Elektronickému obchodu sa to páči

Jednoduchosť nakupovania cez internet a záruka rýchleho doručenia objednaného tovaru do vlastných rúk prispeli k rýchlemu rozšíreniu elektronického obchodu. Zákazníci pritom považujú za samozrejmé, že im prídu presne tie výrobky, ktoré si objednali - aj keď dodávateľ vybavuje tisíce objednávok denne. Aby bolo možné zvládnuť takúto zložitú úlohu a zaručiť hladké fungovanie všetkých fáz procesu doručovania, oplatí sa používať pokročilé logistické riešenia - napríklad RFID.

RFID (rádiofrekvenčná identifikácia) je založená na využívaní rádiových vĺn. Údaje - napríklad identifikačné čísla alebo elektronické kódy výrobkov EPC - sú uložené na špeciálnom kremíkovom čipe/značke/transpondéri (používajú sa všetky tieto názvy), ktorý je vybavený zabudovanou anténou na výmenu informácií s čítačkou. Kapacita tagov RFID je veľmi veľká. Môžu uchovávať nielen informácie o odosielateľovi, príjemcovi alebo výrobku, ale aj dátum trvanlivosti a podmienky skladovania tovaru, čo do značnej miery eliminuje riziko zámeny a ľudskej chyby.

Identifikácia údajov uložených na RFID je možná vďaka čítačke. Ide o zariadenie vybavené rádiovým prenosovým modulom, t. j. anténou, ktorá vysiela a prijíma údaje do a z transpondérov. Čítačky môžu byť umiestnené stacionárne (napr. ako brány RFID) alebo sa môžu prenášať ako ručné skenery. Informácie získané čítačkami sa potom posielajú do hostiteľského zariadenia, napríklad do počítačovej databázy, kde sa ukladajú.

Výhodou technológie RFID je, že sa môžu skenovať stovky tisíc štítkov súčasne bez toho, aby bol potrebný vizuálny kontakt s identifikovaným predmetom (na rozdiel od čiarových kódov). To nám umožňuje napríklad spočítať tovar v sklade/obchode alebo skontrolovať obsah balíka bez jeho otvorenia. Podnik, ktorý zavádza RFID, nemusí opustiť doteraz používané riešenia ani vynakladať finančné prostriedky na veľké investície súvisiace s ich výmenou. Dokonca sa odporúča plne integrovať nový systém s už používaným softvérom WMS alebo ERP.

RFID v skladovaní a vychystávaní objednávok

Nechýbajú príklady úspešného využitia RFID. Táto technológia dokazuje svoju hodnotu už pri príjme tovaru do skladu. Štandardné čiarové kódy vyžadujú, aby operátor skontroloval každú paletu, potom každý kartón a často ho otvoril a ručne naskenoval jednotlivé výrobky vo vnútri. Až potom môže paleta putovať na svoje miesto. S RFID tento proces trvá zlomky sekundy. Výrobky so štítkom RFID sa automaticky skenujú v tuneli na dopravníkovom páse; overenie aktuálneho stavu s nákladným listom tak trvá, kým paleta prejde tunelom. Ak sú zamestnanci a vysokozdvižné vozíky, ktoré obsluhujú, vybavené štítkami RFID, je možné identifikovať aj osobu, čas a nástroj vykonávajúci vykládku.

Technológia RFID je podobne užitočná aj v procesoch vychystávania, ktoré zahŕňajú rozdelenie jednotiek hromadného nákladu na jednotlivé balíky a ich následné zoradenie do jednej objednávky podľa jednotlivých požiadaviek na obsah. Príprava objednávky na prepravu si vyžaduje vyhľadávanie príslušných položiek v sklade a vypracovanie nákladného listu. Pokiaľ sa to robilo ručne, dochádzalo k mnohým chybám a oneskoreniam, čo malo negatívny vplyv na kvalitu dodávok a ekonomickú efektívnosť systému intralogistiky. Situácia sa výrazne zlepšila vďaka digitálnemu riadeniu informácií pomocou technológie RFID a zavedenie rádiofrekvenčných terminálov je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako urýchliť prácu kompletistov.

Jednotlivé tovary sa na baliacu stanicu odvážajú v opakovane použiteľných obaloch, na ktoré sa môžu nalepiť štítky vybavené tagmi RFID (takéto riešenia ponúka aj spoločnosť bekuplast). Počas plnenia sa výrobok priradí k príslušnému kontajneru; po jeho vložení do kontajnera systém označí položku v objednávke ako skompletizovanú. Pomocou tagu je možné automaticky sledovať trasu kontajnera v intralogistickom reťazci - všetky prepravné cesty a aktuálnu polohu kontajnera tak možno zdokumentovať. Vhodný systém s podporou technológie RFID eliminuje prípady stratených kontajnerov, znižuje na minimum náklady na hľadanie kontajnerov a prípady, keď sú kontajnery doručené na nesprávne miesto, skracuje prestoje na minimum.

V prípade vychystávania s podporou RFID s nulovým množstvom sa aktualizácia vychystávacích zoznamov uskutočňuje vo virtuálnom prostredí bez potreby ručného vypisovania dokladov a ich prenosu do systému riadenia skladu (LVS). Ak sa zistí, že tovar chýba, možno ho pridať do ďalších zoznamov a neskôr ho vyzdvihnúť. Bezpríjmové vychystávanie znižuje náklady, zaručuje transparentnosť a 100 % správnu dokumentáciu všetkých pohybov materiálu a tovaru, zvyšuje produktivitu, zlepšuje efektivitu a kvalitu dodávok - a v konečnom dôsledku má pozitívny vplyv na spokojnosť zákazníkov, čím zvyšuje obrat a zisky spoločnosti.

Technológia RFID tiež pomáha získať úplnú kontrolu nad zásobami a ich presným umiestnením. Výhody tejto technológie možno vidieť pri inventarizácii, keď mobilné čítačky jazdia medzi uličkami a kedykoľvek skontrolujú tisíce označených SKU.

RFID: jednoduché monitorovanie a rýchla identifikácia kontajnerov

Technológia RFID môže tiež pomôcť skladom a dodávateľom získať kontrolu nad tým, čo sa deje s ich kontajnermi v dodávateľských reťazcoch. Pravidelný obrat tovaru ich udržiava v pohybe a môže sa stať, že stratíme úplnú informovanosť o tom, čo sa s nimi deje: či sú nevybavené v našich priestoroch, v skladoch subdodávateľov alebo u zákazníkov. V dôsledku toho dodávateľovi buď začnú dochádzať kontajnery na prepravu, alebo musí investovať do ďalších; v každom prípade táto situácia znamená oneskorenie dodávok alebo zbytočné míňanie peňazí.

Riešením by mohlo byť nalepenie štítkov RFID na kontajnery, čo by uľahčilo kontrolu ich pohybu, inventarizáciu a automatizáciu logistických procesov: namiesto čítania ďalších čiarových kódov z krabíc stačí prejsť paletou cez bránu RFID. Ďalšou výhodou tohto typu riešenia je, že v štítku RFID možno uložiť (a upraviť) ďalšie informácie - napríklad ID výrobku, číslo objednávky, stav prázdny/plný), takže samotný obal sa môže stať nosičom informácií.

RFID: oplatí sa to?

Technológia RFID má mnoho výhod, ale pre niektorých používateľov môžu byť problémom náklady na jej zavedenie - oveľa vyššie ako pri systéme založenom na čiarových kódoch (ktoré sú inak tiež oveľa lacnejšie ako štítky RFID). Preto by rozhodnutiu o implementácii jedného z nich mala predchádzať ekonomická kalkulácia a posúdenie potrieb. Použitie identifikačného systému na báze RFID je opodstatnené najmä pri obehu tovaru vysokej hodnoty, ktorého strata v dodávateľskom reťazci vystavuje podnik veľkým stratám, ako aj vo veľkoplošných skladoch s veľkým objemom rotujúceho tovaru.

 

Autor príspevku: Ing:

Monika Sojka - marketingová špecialistka