Medzipriestory
Individuálne riešenia

Medzipriestory

Kontajnery na obrobky sa používajú na skladovanie a prepravu citlivých výrobkov a komponentov. Často sa používajú na dodávanie komponentov v automatizovaných procesoch na ďalšie spracovanie.

Vďaka presnému uloženiu prípravku sú tovar a komponenty roztriedené a dobre chránené. Nosiče našej produkcie sa vyrábajú procesom vstrekovania, vďaka čomu sú mimoriadne stabilné a odolné.