Ako bezpečne zabezpečiť náklad počas prepravy?

Created by Monika Sojka | |   Rady od bekuplast

Bezpečné doručenie výrobkov k príjemcom je náročnou úlohou, najmä pri preprave voľne loženého tovaru na dlhé vzdialenosti. Rastúca globalizácia znamená, že mnohé miestne vyrobené tovary sa prepravujú k príjemcom vzdialeným stovky alebo dokonca tisíce kilometrov. To vyvoláva množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť, aby sa zabezpečila bezpečná preprava tovaru bez poškodenia. Správne balenie/balenie a zabezpečenie nákladu, ako aj výber správneho obalu sú len niektoré z faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť, ak sa má minimalizovať riziko poškodenia tovaru na ceste (ako aj vo vzduchu a na vode).

Neváhajte s otázkami!

Sme tu, aby sme na ne odpovedali a pomohli vám lepšie spoznať našu ponuku. Váš záujem o našu firmu bekuplast je pre nás prioritou. Kliknite na tlačidlo vedľa – tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

Predvídať nepredvídateľné

Ak chceme, aby sa tovar dostal k príjemcovi v perfektnom stave, musíme starostlivo naplánovať každý krok prepravného postupu. Je nevyhnutné zohľadniť všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť podmienky prepravy a ohroziť výrobky, ako aj vlastnosti samotného nákladu (z hľadiska prepravovaného nákladu): množstvo/počet tovarov, stav ich agregácie a citlivosť na vonkajšie faktory a najmä ich rozmery. To je rozhodujúce pre navrhovanie spôsobu balenia a ukladania výrobkov, pretože voľne ložené alebo kusové tovary, trvanlivé alebo krehké, malé alebo veľké predmety sa prepravujú odlišne. Takéto znalosti umožnia výber vhodného dopravného prostriedku a zváženie optimálnej trasy (za určitých okolností je vhodné vyhnúť sa horším cestám, aj keď šetria čas a náklady). Nedostatočné znalosti o prepravovanom náklade alebo jeho veľkosti zvyšujú riziko, že zvolíme nesprávny spôsob jeho zabezpečenia a upevnenia. Nemáme tak istotu, že sa náklad počas prepravy neuvoľní alebo nerozsype.

Materiály prepravované vo veľkom - od surovín, ako sú rudy, uhlie a piesok, až po potraviny, ako sú obilniny, cukor, soľ a krmivá - by mali byť v nákladnom priestore rovnomerne rozložené. Ak existuje riziko, že materiál rozfúka vietor, je potrebné zakryť ho plachtou. Vhodným riešením je aj balenie sypkých materiálov do vriec.

Riešenia na mieru

V prípade pevného tovaru správne upevnenie nákladu zabraňuje aj jeho poškodeniu počas prepravy. Platí to najmä v prípade výrobkov, ktoré sa zvyčajne prepravujú v zabezpečených balíkoch, a to buď jednotlivo, alebo vo veľkom. Pri preprave krehkého tovaru je potrebná väčšia opatrnosť a dodržiavanie odporúčaní výrobcu, ako je napríklad uloženie v správnej polohe. Ak sa chceme vyhnúť kolíziám medzi jednotkami tovaru a náhodnému pohybu vo vozidle, mali by sa medzi krabicami/paletami s tovarom ponechať medzery; v tomto prípade by sa prázdne miesta mali vyplniť napríklad bežnými paletami umiestnenými nabok alebo vrecami. V závislosti od druhu tovaru, jeho hmotnosti a spôsobu uloženia môžeme náklad dodatočne zabezpečiť klinmi alebo priviazať pomocou popruhov.

Niekedy je potrebné tovar zabezpečiť reťazami, viazacími popruhmi, oceľovými pásmi alebo drôtom. V takom prípade sa odporúča zviazať ho priečne aj pozdĺžne, najmenej dvakrát v každom smere. Mali by ste tiež skontrolovať, či sú viazacie prostriedky správne napnuté.

Správne balenie je nevyhnutné

Výber správneho obalu je rozhodujúci pre zaistenie bezpečnej prepravy tovaru. Typ obalového materiálu závisí od individuálnych potrieb a musí byť prispôsobený typu prepravovaného výrobku. V prípade ľahkého a nenáročného tovaru to môžu byť plastové alebo kartónové obaly, v určitých situáciách sa používajú aj drevené alebo kovové riešenia. Mimoriadne univerzálnym riešením sú prepravky z pevných plastov, ktoré výrazne znižujú riziko poškodenia výrobkov počas prepravy.

Je vhodné zabezpečiť, aby prepravný obal mal podobnú veľkosť ako prepravovaný tovar. Tým sa zníži nebezpečenstvo pohybu tovaru v prázdnom priestore obalu.

Bezpečnosť v prepravke a na palete

Balenie balíkov aj príprava väčšieho tovaru na prepravu si vyžaduje premyslené umiestnenie vo vnútri obalu, ako aj opatrenia na zníženie rizika a tlmenie prípadných otrasov a nárazov. Niekedy stačí použiť jednoduché výplne, ako sú fóliové vankúše nafúknuté vzduchom alebo bežná bublinková fólia. Voľný priestor možno zmenšiť aj použitím malých penových prvkov. Situácia je však o niečo komplikovanejšia v prípade väčších obalov - napr. plastových debien. V takom prípade možno tovar zabezpečiť špeciálnymi popruhmi, ktorými sa tovar pripevní k debne. To je dôležité najmä pri leteckej preprave.

Počas prepravy sa tovar vo veľkom alebo v debnách často ukladá na palety. Na zabezpečenie takéhoto nákladu sa zvyčajne používajú strečové fólie, upínacie pásky, bezpečnostné siete, kartónové priečky a rohy, peny a vzduchové vankúše. Je dôležité správne zvoliť množstvo a typ zabezpečovacích materiálov v závislosti od veľkosti a povahy tovaru. Rozhodujúce je tiež rovnomerné rozloženie tovaru na palete, aby sa zabránilo jeho krúteniu alebo posunu počas prepravy. V prípade nákladu, ktorý nemá rovnomerný tvar alebo je nepravidelný, by sa mali použiť dodatočné stabilizačné prvky, napríklad kartónové bočné steny, aby sa zabránilo posunu nákladu počas prepravy.

Označovanie citlivého tovaru

Všetky vyššie uvedené opatrenia nemusia byť ani zďaleka dostatočné, ak chýba jasné označenie, ktoré by dopravcu informovalo o druhu príslušného tovaru. Je to dôležité najmä v prípade citlivých výrobkov; bude to signál pre prepravnú spoločnosť, aby pri nakladaní a vykladaní dbala na zvýšenú opatrnosť. Nalepovanie špeciálnych označení na škatule/ prepravky/boxy, ktoré poskytujú jasné pokyny pre prepravné spoločnosti, sa však neobmedzuje len na zásielky krehkých materiálov (napr. skla), ale aj na akékoľvek neobvyklé látky, elektronické zariadenia atď. najmä v prípade námornej prepravy a ešte viac v prípade leteckej prepravy.

Zhrnutie

Správne zabezpečenie nákladu na prepravu vo veľkej miere závisí od jeho špecifikácií. Najdôležitejšie je vždy zabezpečiť, aby neobsahoval žiadne voľné časti, aby bol stabilný, aby obal nebol poškodený a aby dopravca poznal všetky podrobnosti potrebné na správnu organizáciu prepravy. Hoci nikto nemôže zaručiť, že sa preprava dostane k príjemcovi v neporušenom stave - už len z dôvodu výskytu neočakávaných dopravných nehôd, napríklad havárií - dodržiavanie uvedených pravidiel znižuje riziko na prijateľné minimum.

 

Autor príspevku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová špecialistka